prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

Biografia

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych — archeologia pradziejowa Europy.
 
Urodzony 11 września 1943 roku w Krakowie.

 • absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1967)
 • doktorat: Polska Akademia Nauk w Warszawie (1974)
 • habilitacja: Polska Akademia Nauk (1981)
 • prof. nauk humanistycznych PAN (1994)

 
Zatrudnienie
 • 1967-1974: asystent, 1975-1981: adiunkt

 • od roku 1982 do chwili obecnej: prof. zwyczajny w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu (od 2004 - urlop bezpłatny)

 • od roku 1995 do chwili obecnej: prof. zwyczajny początkowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie w Akademii Bydgoskiej i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Kierownik Katedry Archeologii i Cywilizacji Starożytnych

 • w latach 2002-2006: dyrektor Instytutu Historii

 • od roku 2006 do chwili obecnej: prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Udział w gremiach
 • członkostwo w licznych stowarzyszeniach naukowych i komisjach PAN (m.in. Komisji Metodologii Historii i Badań nad Historiografią)

 • od 2006 roku wiceprzewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Nauki działającej z ramienia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

 • od 2006 do chwili obecnej członek Kapituły Prezydenta Miasta Bydgoszczy

 • od 2005 roku Przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Regionalnego w Żninie

 • od roku 2006 do chwili obecnej: prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Stypendia i staże naukowe
 • w latach 1984-1986 i 1995 stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta

 • w latach 1990-1991 stypendysta Heinrich Hertz Stiftung

 • zagraniczne staże naukowe: 1980—Szwecja, 1981—Hiszpania

 • Visiting Profesor w Anglii (Uniwersytet w Durham) oraz w Niemczech (Uniwersytety we Frankfurcie nad Menem i w Münster)

Badania naukowe
 • Mechanizm przemian gospodarczych w Europie w epoce brązu
 • Teoretyczne podstawy archeologii
 • Metodologia nauk humanistycznych

 • terenowe badania zagraniczne: 1986-1987—Anglia, 1995—Szwecja (Gotlandia)

 • badania terenowe w Polsce: Jankowo koło Pakości, Sobiejuchy (ekspedycja polsko-angielska)

Publikacje
 • 10 książek

 • 236 artykułów naukowych

 • pozycje anglojęzyczne: 6 (rozdziały w monografiach i periodykach naukowych wydawanych w Anglii, Danii, Szwecji, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych)

Nagrody
 • 1981 r.: Złota Odznaka za opiekę nad zabytkami przyznana przez Ministra Kultury i Sztuki

 • 1984 r.: nagroda naukowa im. Joachima Lelewela Wydziału Nauki Społecznych PAN w dziedzinie historii za pracę habilitacyjną pt. Przemiany osadnicze, demograficzne i gospodarcze w okresie halsztackim na Pomorzu

 • 1988 r.: Srebrny Krzyż Zasługi

 • 1993 r.: tytuł Zasłużonego Działacza Kultury przyznany przez Ministra Kultury i Sztuki

 • 2000 r.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Medal Ministra Edukacji Narodowej

 • Nagroda Prezydenta Bydgoszczy za zasługi dla miasta

Działania na rzecz miasta i regionu
 • reaktywowanie “Przeglądu Bydgoskiego” — pisma humanistycznego wychodzącego w okresie międzywojennym (do tej pory ukazało się 16 roczników)

 • organizacja wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury “Bydgoskich Spotkań z Humanistyką”. W spotkaniach tych wzięli udział liczni wybitni polscy humaniści

 • organizacja wspólnie z “Kwartalnikiem Artystycznym” oraz redakcją miesięcznika “Odra” cyklu spotkań pt. “Odra” nad Brdą

Zainteresowania
 • film i jazz (działalność w dyskusyjnym klubie filmowym, oraz Stowarzyszeniu Jazzu Tradycyjnego w Poznaniu)

 • podróże

Znajomość języków obcych
 • język angielski i język niemiecki w stopniu dobrym

 

item6